Szkoła Maksylewicza
Odwiedziło nas:
00354279

AKTUALNOŚCI


Pisemne prace kontrolne

Pisemne prace kontrolne umieszczone w panelu słuchacza, będą ponownie umieszczone w aplikacji classroom i rozwiązania należy wysyłać przez Internet do nauczycieli uczących. Szczególnie dotyczy to słuchaczy semestru szóstego, którzy z uwagi na istniejącą sytuację nie mogą ich oddać w szkole.
Wszyscy pracujemy w domu, kontaktujemy się tylko przez classroom, Facebook lub telefonicznie.
Próbny egzamin maturalny

Próbny egzamin maturalny odbędzie się na platformie classroom dla słuchaczy, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2020r. wg harmonogramu:
2 kwietnia godz. 9.00 język polski
3 kwietnia godz.9.00 matematyka
6 kwietnia godz. 9.00 język angielski
8 kwietnia godz. 14.00 historia
Arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostaną umieszczone na platformie o podanych godzinach. Rozwiązania należy przesłać do nauczycieli uczących.
Zajęcia on-line w czasie stanu zagrożenia epidemią

Od połowy marca w zajęcia prowadzone są zgodnie z podziałem godzin w systemem on-line w aplikacji classroom przez Internet. Jeżeli któryś ze słuchaczy ma problem z zalogowaniem się do aplikacji, należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze szkołą.
Zajęcia w dniach 28-29 marca oraz 4-5 kwietnia 2020

Zajęcia w podane wyżej weekendy będą poprowadzone w wersjo on-line na specjalnej platformie edukacyjnej. W tym celu potrzebne są Wasze adresy mailowe. Na profilu na Facebook na koncie Szkoła Brzesko są umieszczone informacje. Proszę o dopisanie się do znajomych. Jeżeli ktoś nie ma konta na Facebook to proszę wysłać adres email na adres szkoły lo.brzesko@gmail.com lub sms tel. 693354753. Dalsze informacje w panelu słuchacza po zalogowaniu się.
Lektury szkolne on-line

W panelu słuchacza w zakładce materiały -> język polski znajduje się wykaz lektur dla danej klasy. W czasie pracy w domu można uzupełnić zaległe lektury przez skorzystanie z wersji on-line.
Lektury dostępne są na stronie Lektury
Wykorzystajcie obecny czas przebywania w domu do uzupełnienia wiadomości z zakresu obowiązkowych lektur.
Poprzednia strona Następna stronaKontakt z administratorem                                                                                                                              
Brzesko, 2003-2013